Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

LTO LTMS Portal CDE Online Validation Exam Tagalog Reviewer


528

To renew your driver’s license with the Land Transportation Office (LTO), you must pass the Comprehensive Driver’s Education (CDE) Online Validation Exam. You can take the exam online through the LTMS portal, which allows you to complete the renewal process from home.

To access the exam, go to the LTMS portal at https://portal.lto.gov.ph, click on the “Online Services” tab, and select “Driver’s License Renewal.” Then, choose the “CDE Online Validation Exam” option. After providing your personal details and driver’s license information, you can proceed to take the exam.

The exam is a multiple-choice test with 25 questions about road safety, traffic rules, and other relevant driving topics. You must answer at least 13 questions correctly to pass, which is an 50% passing score. You will have enough time to answer all 25 questions, so take your time and make sure you understand each question before answering.

Once you complete the exam, you will receive your score and confirmation of passing. You can then proceed to finalize the rest of your driver’s license renewal application, either online or in-person at an LTO office.

Tips for passing the exam:

  • Prepare and review road safety and traffic rules before taking the exam.
  • Read each question carefully and make sure you understand it before answering.
  • If you are unsure of an answer, mark the question for review and come back to it later.
  • Do not rush through the exam. Take your time and answer each question to the best of your ability.

LTO CDE Online Validation Exam Answer Tagalog Reviewer For Drivers License Renewal

LTO CDE exam reviewer and answer Set 1

1.) Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na walang traffic violation?
Sagot: 10 taon na lisensya

2.) Ikaw ay malapit nang lumiko pakaliwa at isang mabilis na sasakyan mula sa kabilang bahagi ng kalsada ay patungo din sa direksyong nais mong likuan, ano ang gagawin mo?
Sagot: hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan

3.) Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
Sagot: ang sasakyan ay hindi kaaya-aya

4.) Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:
Sagot: kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

5.) Maaari ka bang magparada sa loob ng interseksyon?
Sagot: Hindi

6.) Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator’s Permit (TOP) sa pagmamaneho?
Sagot: 72 oras

7.) Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?
Sagot: Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO

8.) Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?
Sagot: Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan

9.) Ang iyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya?
Sagot: Hindi

10.) Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:
Sagot: Customized Top-Box

11.) Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro?
Sagot: Hindi

12.) Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
Sagot: ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada

13.) Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho?
Sagot: Pagtawag sa mga awtoridad para ireport ang krimen o aksidente

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

14.) Alin sa mga sumusunod ang kwalipikasyon ng isang maayos na drayber?
Sagot: Mga drayber na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan

15.) Ang isang kompartamento na nakakabit sa gilid ng motorsiklo na hindi tataas sa upuan ng motorsiklo na itinuturing na accesory nito:
Sagot: Saddle Bags/Box

16.) Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?
Sagot: Non professional driver’s license

17.) Sino ang di-sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10666 o Children’s Safety on Motorcycle Act?
Sagot: Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal

18.) Saan maaaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksiyon?
Sagot: Nakatuon pakanan

19.) Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata?
Sagot: Kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental

20.) Saan ka hindi maaaring gumamit ng busina?
Sagot: Sa harap ng ospital o klinika

21.) Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisenya sa pagmamaneho?
Sagot: Hindi

22.) Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B ?
Sagot: Hindi

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

23.) Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229?
Sagot: 13 taong gulang pataas

24.) Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle User’s Chrage (MVUC)
Sagot: Para pondohan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada

25.) Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang drayber kung ito ay mayroong huli o traffic violation?
Sagot: HindiLTO CDE exam reviewer and answer Set 2

1.) Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan?
Sagot: Puti o Dilawang puti

2.) Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag overtake?
Sagot: Ipagpatuloy ang naturang bilis

3.) Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon?
Sagot: Hindi

4.) Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:
Sagot: kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw

5.) Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang drayber ay nakapasa sa field sobriety test?
Sagot: inisyal na traffic violation

6.) Kailan dapat gamitin ng drayber ang kanyang helmet?
Sagot: Para sa mahaba o maigsing biyahe at anumang uri ng kalsada

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

7.) Ayon sa Children’s Safety on Motorcycles Act, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring sumakay ng motorsiklo sa mga pampublikong kalsada maliban kung:
Sagot: Ang bata ay komportable na maabot nang kanyang mga paa ang foot peg ng motorsiklo, ang kanyang mga kamay ay maaring masalikop ang katawan ng drayber, at siya ay may suot na karaniwang proteksiyon na helmet.

8.) Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B ?
Sagot: Hindi

9.) Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?
Sagot: Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO

10.) Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo?
Sagot: Sa tanggapan ng adyudikasyon

11.) Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo?
Sagot: Ang drayber na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatik na transmission

12.) Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?
Sagot: Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan

13.) Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangang gumamit ng child restraint system?
Sagot: 150 sentimetro pataas

14.) Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo na aprubado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksiyon, rehistro o mahuli basta:
Sagot: Lahat ng nabanggit

15.) Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada?
Sagot: kamatayan

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

16.) Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway?
Sagot: Para sa mga trucks at buses

17.) Ano ang dapat na kulay ng headlight?
Sagot: Puti o Dilawang puti

18.) Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:
Sagot: Customized Top-Box

19.) Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan?
Sagot: Inspeksiyon ng sasakyan at emission test sa LTO

20.) Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang drayber?
Sagot: Pag tsek sa mata, pag lakad at pagtayo sa isang paa

21.) Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator’s Permit (TOP) sa pagmamaneho?
Sagot: 72 oras

22.) Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisenya sa pagmamaneho?
Sagot: Hindi

23.) Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya?
Sagot: 17 na taon

24.) Kailan ka maaaring magsakay ng pasahero sa isang pook tawiran?
Sagot: Ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa pook tawiran ay kailanman hindi pinahihintulutan

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

25.) Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?
Sagot: Non professional driver’s licenseLTO CDE exam reviewer and answer Set 3

1.) Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung ang lisensya niya ay nawala?
Sagot: Mag-file ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate license

2.) Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, ang dapat gamitin na senyas ay:
Sagot: Kaliwang kamay na nakataas

3.) Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:
Sagot: Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan

4.) Sa isang sangandaan/interseksyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating, aling sasakyan ang may karapatan sa daan?
Sagot: Ang sasakyang galing sa kanan

5.) Ano ang kahulugan ng palasong nakapinta sa kalsada?
Sagot: Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso

6.) Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa:
Sagot: Kondisyon ng kalsada at panahon

7.) Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay:
Sagot: Kakaliwa

8.) Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito paitaas, nakakatiyak ka na siya ay:
Sagot: Kakanan

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

9.) Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay:
Sagot: Kakaliwa

10.) Ang paggamit ng huwad (fake) na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:
Sagot: Php 1,500.00 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya

11.) Maaari kang lumusot (mag-overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:
Sagot: Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon

12.) Kung umilaw ang “brake lights” ng sasakyang nasa unahan mo, dapat kang:
Sagot: Humanda sa pagpreno

13.) Ang isang drayber ay itinuturing na Professional kung:
Sagot: Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero

14.) Sa isang sangandaan/interseksyon na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay?
Sagot: Ang huling dumating

15.) Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kaniyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:
Sagot: Hihinto

16.) Ang lisensyang Non-Professional ay para lamang sa:
Sagot: Mga pribadong sasakyan

17.) Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?
Sagot: Nagbibigay impormasyon/kaalaman

Lazada Lazada Lazada Lazada Lazada Lazada
Advertisement

18.) Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229?
Sagot: 13 taong gulang pataas

19.) Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis?
Sagot: Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi

20.) Sino ang di-sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10666 o Children’s Safety on Motorcycle Act?
Sagot: Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal

21.) Anong mga sasakyan ang nasasakop ng Motor Vehicle User’s Charge (MVUC)
Sagot: Lahat ng mga sasakyang nakarehistro sa LTO

22.) Maaari ka bang magparada sa bangketa?
Sagot: hindi

23.) Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
Sagot: ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada

24.) Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang drayber na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak?
Sagot: Pagkumpiska sa lisensiya at automatik na rebukasyon

25.) Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang drayber ay nakapasa sa field sobriety test?
Sagot: inisyal na traffic violation

LTO CDE exam reviewer and answer (random)

Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
✖ kung ang sasakyan ay masyadong magaan upang makatawid sa mga pampublikong daan
✖ ang sasakyan ay hindi pangharap na pagmamaneho
✔ ang sasakyan ay makakasira sa pampublikong kalsada

Lazada Lazada Lazada Lazada Lazada Lazada
Advertisement

Ano ang mga pagsusuri na ginagawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang drayber?
✔ Pag tsek sa mata, pag lakad at pagtayo sa isang paa
✖ pagtsek sa mata, diretsong pagtakbo, luksong lundag
✖ Pagbabasa, pag-awit sa lupang hinirang at pag-inom ng isang litrong tubig

Anong ang dapat na bilis ng sasakyan kung ito ay manggagaling sa isang continuity lane?
✔ Sundin ang bilis ng mga sasakyan sa loob ng expressway
✖ Huminto sa gilid ng continuity lane at gumamit ng signal light
✖ Biglaang pagtapak sa selenyador ng mas mabilis sa speed limit

Ilang oras maaaring gamitin ang Temporary Operator’s Permit (TOP) sa pagmamaneho?
✔ 72 oras
✖ Apatnapu’t walong oras
✖ Dalawamput apat na oras

Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na walang traffic violation?
✖ 5 taon na lisensya
✔ 10 taon na lisensya
✖ 15 taon na lisensya

Ano ang maaaring maging traffic violation ng isang drayber na nag overtake sa isang interseksyon na may isang lane lamang papunta sa iisang direksyon?
✔ pag overtake sa isang interseksyon
✖ Obstruction
✖ Pagbalewala sa senyas trapiko

Ano ang kailangan mong suriin upang magkaroon ng maayos pagtingin sa paligid habang ikaw ay nagmamaneho?
✔ Tamang pag aayos ng upuan ng driver at mga salamin sa gilid at likuran
✖ Bukas na mga bintana
✖ Lahat ng ilaw ay malinis

Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo?
✖ Ang isang may hawak ng DL na may awtoridad na magmaneho ng manual transmission (MT) ay hindi pinapayagan na magmaneho ng mga sasakyan na automatic transmission (AT)
✖ Ang drayber na may hawak na lisensya para sa atomatik na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manwal.
✔ Ang drayber na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatik na transmission

Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata?
✔ Kung ang bata ay may kapansanang pisikal o mental
✖ Kung ang bata ay ayaw umupo sa child restraint system
✖ kung ang pamilya ay pupunta sa mall

Ang paggamit ba ng cellphone ay bawal habang nagmamaneho?
✖ Oo, kung ang drayber ay hindi naiparehistro ang telepono sa LTO
✖ Oo, kung ang drayber ay gumagamit ng wireless na gadget
✔ Oo, kung ang drayber ay hindi gumagamit ng wireless na pandinig at mikropono na gadget

Shopee
Advertisement

Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo?
✖ Sa tangke ng gasolina ng motorsiklo
✔ Sa likuran ng motorsiklo
✖ Sa takip ng tangke ng motorsiklo

Kung huminto ka sa interseksiyon, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono?
✔ Wala, ang paggamit ng cellphone ay ipinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang interseksyon
✖ Pula, upang walang madistorbo
✖ Dilaw, upang ang pagtex ay humaba

Saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagkakahuli sa iyo?
✔ Sa tanggapan ng adyudikasyon
✖ Sa kalsada, bago umalis ang enforcer
✖ Sa alin mang tanggapan ng adyudikasyon

Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisenya sa pagmamaneho?
✖ hindi, maliban kung pinayagan ng traffic enforcer
✖ Oo, kung ang duplikadong kopya ay katulad mismo ng kulay ng orihinal
✔ Hindi

Ano ang tamang edad upang magkaroon ng lisensya?
✖ 16 na taon
✔ 17 na taon
✖ dalawampong taon

Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?
✖ Professional Driver’s License
✔ Non professional driver’s license
✖ Kahit alin sa dalawa

Ang 30-araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung:
✖ kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat
✔ kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw
✖ kung nabigo ang drayber na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 72 na oras

Kailan maaaring hindi gumamit ng child restraint system ang isang bata?
✖ Kung ang bata ay mahuhuli sa kanyang iskedyul sa ospital
✖ Kung ang bata ay papunta sa eskwelahan
✔ Kung ang bata ay nangangailangan ng agarang lunas o medikal

Maaari bang payagan ng drayber na sumakay ang pasahero sa bubong o takip ng sasakyan?
✖ oo, kung walang reklamo at pumapayag ang mga pasahero
✖ Oo
✔ Hindi

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

Ang isang kompartamento na nakakabit sa gilid ng motorsiklo na hindi tataas sa upuan ng motorsiklo na itinuturing na accesory nito:
✖ Top Box
✖ Customized Top-Box
✔ Saddle Bags/Box

Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan?
✖ Anti-carnapping clearance
✔ Inspeksiyon ng sasakyan at emission test sa LTO
✖ District Traffic Enforcement Clearance

Ikaw ay nagmamaneho sa municipal road na may bilis na 80kph, nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada, Ano ang dapat mong gawin?
✖ maghanda sa pagbagal
✔ tapakan ang brake
✖ magpatuloy sa pagmamaneho upang maiwasan ang sakuna sa kalsada

Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:
✖ kung ang sasakyan ay maayos na nakapasa sa inspeksyon
✔ ang sasakyan ay hindi kaaya-aya
✖ ang sasakyan ay hindi rehistrado sa nagmamaneho sa oras ng pagkahuli nito

Ayon sa Children’s Safety on Motorcycles Act, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring sumakay ng motorsiklo sa mga pampublikong kalsada maliban kung:
✔ Ang bata ay komportable na maabot nang kanyang mga paa ang foot peg ng motorsiklo, ang kanyang mga kamay ay maaring masalikop ang katawan ng drayber, at siya ay may suot na karaniwang proteksiyon na helmet.
✖ Nasa maraming mga sasakyang mabibilis o ang pinataw na pinakamabilis na takbo ay lagpas sa 60 kph.
✖ Ang drayber ay pwedeng mayakap ang baywang ng batang nakaupo sa harapan ng drayber at ang bata ay nakasuot ng karaniwang helmet.

Ilang taon ang maaaring ibigay na lisenysa sa isang drayber na mayroong traffic violation?
✖ 10 taon na lisensya
✔ 5 taon na lisensya
✖ 3 taon na lisensya

Anong edad maaaring sumakay sa harapan ang isang bata na naaayon sa RA 11229?
✔ 13 taong gulang pataas
✖ 16 na taon pataas
✖ 18 na taon pataas

Maaari ka bang magparada sa bangketa?
✖ Hindi, maliban kung pinayagan ng may ari ng establisyemento na gamitin ang bangketa upang maging paradahan
✖ Hindi, maliban kung pinahintulutan ng traffic enforcer
✔ hindi

Anong kulay ng ilaw ang maaaring idagdag sa harap ng sasakyan?
✖ kahit anong kulay ay maaari
✖ Pula
✔ Puti o Dilawang puti

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko?
✖ huminto at maghintay ng berdeng ilaw trapiko
✔ Huminto sa tamang hintuan at magpatuloy kung ito’y ligtas
✖ Ipagpatuloy ang pagmamaneho

Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya?
✔ Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO
✖ Kahit sino, basta ang paglabag ay nakapaloob sa R.A. No. 4136
✖ Kahit sino, basta ang enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno

Ano ang pangunahing layunin ng regular na pag inspeksyon ng isang sasakyan?
✖ Para siyasatin ang mga numero ng chassis at motor ng sasakyan
✔ Para tingnan ang kaayusan ng sasakyan
✖ Para tingnan ang pagganap ng drayber sa kanyang pagmamaneho

Ang iyong lisensya ay nag-expired na. Pinapahintulutan ka pa bang magmaneho sa pinakamalapit na LTO upang i-renew ang iyong lisensya?
✖ Oo, basta sumunod ka sa batas trapiko.
✔ Hindi
✖ Oo, basta dumiretso ka sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO at huwag hihinto sa daan,

Ano ang dapat na kulay ng headlight?
✖ kahit anong kulay ay maaari
✖ Pula
✔ Puti o Dilawang puti

Sa isang rotunda na maraming lane, saan ka maaring manatili kung liliko pakanan sa susunod na interseksyon?
✖ Kahit saan
✖ Sa pinaka-kaliwang lane
✔ Sa pinaka-kanan na lane

Sino ang di-sakop sa ilalim ng Republic Act No. 10666 o Children’s Safety on Motorcycle Act?
✖ Mga batang papasok sa paaralan
✔ Mga batang nangangailangan ng agarang atensyong medikal
✖ Lahat ng nabanggit

Maaari bang bigyan ng 10 taon na lisensya ang isang drayber kung ito ay mayroong huli o traffic violation?
✔ Hindi
✖ Oo
✖ Oo kung ang penalty ay nabayaran labinlimang taon bago mag-renew

Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan?
✔ isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan
✖ dalawa sa harap
✖ isa sa harap na windshield at isa sa likurang salamin

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang drayber sa isang aksidente?
✔ Tulungan ang naaksidente
✖ Tumakbo at magtago
✖ Tanungin ang mga biktima nang pagkakakilanlan

Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B ?
✖ Oo
✖ Hindi, maliban kung pinahintulutan ng traffic enforcer
✔ Hindi

Ano ang taas ng isang bata upang ito ay hindi na kailangang gumamit ng child restraint system?
✖ 100 sentimetro pataas
✔ 150 sentimetro pataas
✖ 180 sentimetro pataas

Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo:
✖ Top Box
✔ Customized Top-Box
✖ Saddle Bags/Box

Saan napupunta ang mga siningil na pera mula sa Motor Vehicle User’s Charge (MVUC)?
✔ Ang nakolekta na pera ay ginagamit sa pagsasaayos ng kalsada
✖ Ang mga nakolektang pera ay magagamit pansahod sa mga enforcers
✖ Ang mga nakolektang pera ay para sa pagpapagawa ng mga dike at dam

Saan maaaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksiyon?
✖ nakatuon pakaliwa
✔ Nakatuon pakanan
✖ Nakatuon paibaba

Saan mo maaaring iparada ang iyong sasakyan?
✔ Sa itinakdang lugar ng paradahan
✖ Sa loob ng interseksiyon
✖ Sa driveway ng ospital

Kailan dapat gamitin ng drayber ang kanyang helmet?
✖ Sa mahaba o maiksing byahe
✔ Para sa mahaba o maigsing biyahe at anumang uri ng kalsada
✖ Para sa pangkalahatang kalsada lamang

Ikaw ay malapit nang lumiko pakaliwa at isang mabilis na sasakyan mula sa kabilang bahagi ng kalsada ay patungo din sa direksyong nais mong likuan, ano ang gagawin mo?
✔ hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan
✖ agad na kumanan
✖ magmaneho ng mabilis upang maiwasanan ang mas mabilis na sasakyan

Shopee
Advertisement

Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag overtake?
✔ Ipagpatuloy ang naturang bilis
✖ Bilisan ang takbo
✖ Tumabi sa gilid ng kalsada

Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo na aprubado ng DTI ay hindi na kailangan ng inspeksiyon, rehistro o mahuli basta:
✖ Nakakabit na maayos at ligtas sa motorsiklo
✖ Makakarga ng dalawa na buong helmet
✔ Lahat ng nabanggit

Kung nakakaramdam ka ng pagka-antok habang nagmamaneho, mahalaga na ikaw ay:
✔ magparada sa ligtas na lugar at magpahinga bago magpatuloy
✖ bilisan ang takbo upang makarating ng mabilis sa destinasyon
✖ huminto sa pagmamaneho, iswitch ang mga hazard lights at magpahinga

Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho?
✖ Sa oras ng emergency
✔ Kailanman ay hindi pinahihintulotan
✖ Sa mga taong nag-aaral magmaneho

Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang drayber ay nakapasa sa field sobriety test?
✖ pagwalang bahala sa senyas trapiko
✖ pagmamaneho ng lasing
✔ inisyal na traffic violation

Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba ng sasakyan?
✖ Isara lahat ng mga pintuan
✔ I-switch ang parking brake
✖ Bumusina

Kailan ginagamit ang Alcohol Breath Analyzer (ABA)?
✖ Kung ipinilit ng enforer na gamitin ang ABA test
✔ Kung ang drayber ay bumagsak ng isa sa mga field sobriety test
✖ Kung ang drayber ay pumasa sa lahat ng field sobriety test

Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen?
✔ may ari, drayber, backrider
✖ Drayber lamang
✖ Drayber at sakay nito

May pananagutan ba ang isang drayber na nagkaroon ng pagkakataon na maiwasan ang isang aksidente sa kalsada ngunit ito ay hindi niya ginawa?
✔ Oo
✖ Hindi
✖ wala sa nabanggit

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang drayber na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak?
✖ Pagkaalis ng rehistro ng sasakyan
✔ Pagkumpiska sa lisensiya at automatik na rebukasyon
✖ Pagsuspende sa lisensiya sa loob ng dalwang taon

Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada?
✔ kamatayan
✖ Mas maraming kaibigan
✖ Refreshment

Ano ang maaaring mangyari kung ang isang drayber ay hindi malampasan ang stress o tensyon?
✖ tamang paglipat ng lane o pwesto
✖ Maayos na pagpreno
✔ Away sa kalsada

Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon?
✖ Oo
✔ Hindi
✖ Oo, basta’t ito ay pinapayagan ng traffic enforcer

Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro?
✔ Hindi
✖ Oo
✖ Oo, kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ang dealer nito

Ano ang pangunahing layunin ng hazard markers?
✔ Upang paalalahanan ang drayber tungkol sa pagbabago ng direksyon ng patutunguhan
✖ Paalalahanan ang drayber para huminto
✖ Para utusan ang drayber na bumalik agad

Ano ang iyong nilalabag kung ikaw ay nagmamaneho ng mabagal sa isang linya na para lamang sa pag overtake?
✔ Pagharang o obstruction
✖ Pagtakbo ng mabilis
✖ Mabagal na pagtakbo

Ilang pulgada maaaring maglagay ng telephono mula sa dashboard ng sasakyan?
✖ Dalawang pulgada
✔ Apat na pulgada
✖ Anim na pulgada

Maaari ka bang magparada katabi ng isang nakaparadang sasakyan sa loob ng pampublikong kalsada?
✔ Hindi
✖ Hindi, maliban kung ang may-ari ay pumayag para magparada
✖ Hindi, maliban kung pinahintulutan ng traffic enforcer

Lazada Lazada Lazada Lazada Lazada Lazada
Advertisement

Maaari bang mag overtake sa kalsada na putol putol na linya?
✖ Oo, kung walang traffic enforcers
✖ Oo, kahit anong oras kasi karapatan mo
✔ Oo, pero mag-ingat

Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ang isang motorsiklo?
✖ Gamitin ang motorsiklo pansamantala
✖ I-surrender ang motorsiklo sa awtoridad
✔ Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area

Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho?
✖ Tawagan ang kapatid upang isara ang mga pinto bago matulog
✖ Tawagan ang mga awtoridad para ipaalam ang sirang traffic light
✔ Pagtawag sa mga awtoridad para ireport ang krimen o aksidente

Sinong mga drayber ang dapat na gumamit ng seat belt?
✔ Sa mga may hawak ng lisensyang nonprofessional at professional
✖ Para sa mga drayber ng pampublikong sasakyan
✖ Para sa mga hindi propesyunal na drayber, partikular sa mga magagaan na sasakyan

Ano ang maaaring masamang mangyari kung tumingin ka sa mata ng isang galit na drayber?
✖ maaaring humingi ng paumanhin ang nasabing na drayber
✖ Ang galit na drayber ay maaaring magdahan-dahan
✔ Ito ay maaaring mag-udyok sa galit na drayber

Alin sa mga ito ang maaaring lumampas sa itinakdang bilis?
✔ Kung ang drayber ay may pasaherong may sakit or sugatan
✖ drayber na may dalang nabubulok na kargamento
✖ drayber na naghahanap ng CR o pahingahan

Maaari bang magmaneho sa mga transition lines sa kalsada?
✖ Oo
✔ Hindi
✖ oo, kung ang trapiko ay mabigat

Sino ang mananalo kung ang bawat partido ay hindi malampasan ang stress o tensyon?
✔ wala sa agresibo o sa biktima
✖ Opisyal ng adyudikasyon
✖ Insurance company

Anong linya ang dapat mong gamitin sa three-lane na expressway kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse?
✖ sa unang lane
✔ Pangalawang lane
✖ Pangatlong lane

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

Kailan mo dapat sundin ang mga batas trapiko?
✖ Kung umiiwas sa isang enforcer
✖ Habang nagpaparada
✔ Habang nasa manibela

Ilang metro ang layo na maaaring pumarada ang isang sasakyan sa fire hydrant?
✖ Higit sa isang metro mula sa boka insenyo o fire hydrant
✔ Lagpas apat na metro mula sa fire hydrant
✖ Walang regulasyon kung saan pumarada sa gilid ng fire hydrant

Kailan ka maaaring magsakay ng pasahero sa isang pook tawiran?
✖ Kung hindi nakalingon ang mga traffic enforcers
✖ Kung naghihintay na ang pasahero
✔ Ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa pook tawiran ay kailanman hindi pinahihintulutan

Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada?
✖ Huminto agad at maghintay ng go signal pagkarating sa interseksyon
✔ Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection
✖ Para mas agresibo

Kailan maaaring mag-overtake sa kanan ng maingat sa isang sasakyan sa matataong lugar?
✖ Kung ang ilaw trapiko ay malapit ng maging kulay pula
✔ kung ang kalsada ay may dalawa o higit pa patungo sa iisang direksiyon
✖ Ang pag-overtake sa matataomg lugar ay bawal

Maaari bang magkarga ng kargamento na lampas sa itinakdang timbang ng sasakyan?
✖ Oo
✔ Hindi
✖ Oo, kung ang karga ay madaling mabasag o nabubulok

Kapag nais mong magpalit o lumipat sa mas mataas na gear upang mas bumilis, at ang isang sasakyan sa kasalungat na direksyon ay mabilis na tumatawid sa iyong linya, ano ang iyong gagawin mo?
✔ maging alerto, huminto at magbigay daan sa pagtawid ng mga sasakyan
✖ igiit ang iyong karapatan sa daan
✖ agad na kumaliwa

Ano ang iyong gagawin kung ang kaibigang pasahero ay humiling na bumaba sa hindi tamang babaan?
✖ Buksan ang pinto at hayaang tumalon ang pasahero
✔ Huwag buksan ang pinto hangga’t hindi makarating sa tamang babaan
✖ Sigawan ang pasahero at buksan ang pinto

Ano ang maaaring mangyari kung ipagwalang bahala ng drayber ang senyas trapiko?
✔ Aksidente o road crash
✖ Wala
✖ Sasaya ang mga pasahero

Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee Shopee
Advertisement

Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider ng motorsiklo?
✖ Standard motorcycle helmet na sumunod sa regulasyon ng DTI
✖ Standard motorcycle helmet na sumunod sa panuntunan ng DENR
✔ Standard motorcycle helmet na naaayon sa panuntunan ng DTI

Kailan maaaring mag overtake sa isang kurbada?
✖ Kung ang nakikita ng drayber ay nasa isang kilometro at kung ang kalsada ay walang guhit na nagbabawal mag-overtake
✖ Anumang oras na gusto ng drayber na mag-overtake
✔ Kung ang drayber ay makikita niya 150 na metro at walang senyal sa kalsada na nagbabawal dito

Ano ang kailangan mong gawin bago tumawid sa isang pangunahing highway?
✖ huminto at maghintay ng traffic enforcer
✖ magpatuloy ng mabilis
✔ huminto, tumingin at magpatuloy kung ligtas

Alin sa mga sumusunod ang kwalipikasyon ng isang maayos na drayber?
✖ mga drayber na may kaalaman sa pagsasaayos pinansyal
✖ Mga drayber na nagbabayad ng buwis sa katapusan ng buwan
✔ Mga drayber na may positibong pag-uugali sa road safety

Anong mga sasakyan ang nasasakop ng Motor Vehicle User’s Charge (MVUC)
✖ Lahat ng mga sasakyan na nakarehistro sa DPWH at LTO
✔ Lahat ng mga sasakyang nakarehistro sa LTO
✖ Lahat ng mga sasakyang tumatakbo sa mga pribadong kakalsadahan

Ang mga lugar na ito ay hindi maaaring mag-parada ang mga sasakyan?
✔ Insterseksyon, tawiran
✖ parking area, tawiran
✖ interseksiyon, parking lots

Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway?
✖ Sa overtaking lamang
✖ Mga kotse lamang
✔ Para sa mga trucks at buses

Maaari ka bang magparada sa loob ng interseksyon?
✖ Oo
✔ Hindi
✖ Oo, basta’t ang may-ari ng lupa ay pumayag

Nagmamaneho ka sa isang kalsada, at ang PWD na naka wheel chair ay biglang tumawid sa kalsada, paano mo maiiwasang tamaan ang PWD?
✖ bilisan ang pagmamaneho
✔ lumipat sa ligtas na lane o lugar upang maiwasan ang PWD
✖ maghanda sa paghinto

Lazada Lazada Lazada Lazada Lazada Lazada
Advertisement

Sinong mga drayber ang hindi na kailangan pang gumamit ng seat belt?
✖ Drayber ng bus
✔ Drayber ng motorsiklo o traysikel
✖ Drayber ng SUV

Ano ang dapat na kulay ng ilaw sa likod ng sasakyan?
✖ puti
✖ Anumang kulay ay puwede
✔ Pula

Ano ang dapat ilagay ng isang drayber sa dulo ng kargamento na sumobra ng isang metro ang haba sa kanyang sasakyan?
✖ makintab na kulay itim na bandera o sako
✔ red flag measuring at least 30cms x 30cms
✖ Wala

Alin sa mga sumusunod ang kwalipikasyon ng isang maayos na drayber?
✖ mga drayber na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho
✔ Mga drayber na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan
✖ Mga drayber na nagpapatuloy sa pagbiyahe kahit na flat ang gulong para maiwasang ma-impound

Normal bang magmaneho sa gitna ng putol putol na guhit?
✖ Oo, ito ay alinsunod sa kasalukuyang batas trapiko
✖ Oo
✔ Hindi

Ano ang dapat mong gawin paparating sa isang kumikislap na pulang ilaw trapiko?
✖ huminto at maghintay sa traffic enforcer
✔ huminto bago ang stop line at magpatuloy kung ligtas
✖ huminto at humingi ng tulong

Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko?
✖ Magmaneho ng may tulin na 40kph
✖ Huminto sa tamang hintuan
✔ Magpatuloy nang maingat

Alin sa mga sumusunod ang madalas na dahilan ng stress o tensyon?
✔ personal at problema sa pamilya, mabagal na daloy ng trapiko, hindi maayos na kalsada, mga nakakainis na bumubuntot na motorista, biglaang paghinto ng sasakyan sa harapan
✖ Nakangiti at masunurin na mga pasahero, mga taong tumatawid sa tawiran, mga disiplinadong kapwa motorista
✖ Tamang pagpreno ng mga sasakyan sa harapan, paghinto ng mga iba pang sasakyan sa tamang lugar, paggamit ng senyas ng pagliko ng mga motorista bago lumipat ng laneAdvertisement


Like it? Share with your friends!

528
examreviewer

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page